Začátek našeho fungování se datuje rokem 2003. Po prohlídce objektu T-S 44 jsme se jednohlasně shodli na rekonstrukci tohoto objektu a založení občanského sdružení s názvem Klub osádky pěchotního srubu T-S 44 „Na pahorku“. Tomuto předsevzetí jsme doposud zůstali věrni, byť i my jsme měli období, kdy chyběly finance nebo čas.
       Postupem času jsme k rekonstrukci našeho "hlavního" objektu přibrali i objekt lehkého opevnění z r. 37 G1/135/A-220z, který leží co by kamenem dohodil od T-S 44.
       Jak se nám naše konání daří, můžete posoudit v sekci Rekonstrukce.
   
       Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Za ta léta to již bylo tolik lidí, že si ani netroufáme jmenovat, abychom nikoho neopomněli. Jedná se hlavně o naše rodiny, přátele, kamarády a spřízněné duše, které nám pomáhají ať už radou nebo skutky.

Motto:

 

„Léta se ztrácel v lesní vegetaci a v zapomnění. V zapomnění upadli i dělníci, kteří ho stavěli, vojáci, kteří v těch místech chtěli bojovat. Proto byla tato pevnost postavena, aby bránila naši svobodu a naši vlast. Nezapomínejme na vojáky, muže finanční stráže a četnictva, kteří zahynuly v osudných zářijových dnech roku 1938. Na dělníky, kteří s veškerým úsilím pracovali na betonových pevnostech za každého počasí a ve špatně přístupném horském terénu, na vojáky, kteří narukovali za mobilizace, aby bránili to nejcennější - naší svobodu a naši vlast. Pevnosti v pohraničí, nechť jsou a zůstanou pomníkem a vzpomínkou na osudný rok 1938...“