V této části bychom Vás rádi seznámili s těžkým opevněním na Trutnovsku budovaným v rámci stavebního podúseku 1a./VI. Slavětín.

 

Stavební podúsek 1a./VI. Slavětín měl zahrnovat 8 objektů těžkého opevnění. Jednalo se o objekty T-S 37 až T-S 44.

 

Stavební podúsek má délku cca 4km a linie opevnění se táhne po severní straně hřebene Jestřebích hor na pozvolném svahu přivráceném k nepříteli.  Začíná pod vrcholem Žaltman (741m.n.m.) a poslední objekt podúseku (pěchotní srub T-S 44) měl přiléhat k pravému křídlu plánované dělostřelecké tvrze Poustka. Vzhledem k terénu byla výstavba objektů mezi kótou Žaltman a osadou Paseky (T-S 37 až 39) plánována v „arabských“ odolnostech. Protože však linie od Pasek pokračuje spíše tankovým terénem nad obcí Slavětín, bylo rozhodnuto vybudovat zbytek objektů (T-S 40 až 44) v „římských“ odolnostech. Osádky objektů po dokončení měli tvořit příslušníci VI. strážního praporu (budoucí II. prapor hraničářského pluku 17 z Trutnova).

 

Stavba podúseku byla zadána dne 17. června 1938 bez vypsání veřejné soutěže stavební firmě LITICKÁ a.s., Praha II. Zadávací částka za stavbu byla stanovena na 10,446.841,15- Kčs. Za vojenskou správu byl velitelem podúseku jmenován kpt. žen. Bohuslav Slavík a stavbyvedoucím por. stav. Karel Pušman. Firma LITICKÁ a.s. v té době již měla zkušenosti s výstavbou opevnění, neboť pracovala na výstavbě sousedního podúseku 1./VI. Petříkovice. Práce na úseku byly zahájeny 1.srpna 1938, s požadovaným termínem ukončení za 200 dní. Do 23. září 1938 se podařilo vybetonovat pouze dva objekty (T-S 43 a T-S 44). Další objekty byly v různém stádiu výstavby a do současné doby se z nich dochovaly pouze výkop (T-S 37) a základové desky (T-S 38, T-S 39, T-S 40, T-S 41 a T-S 42).

 

Bližší informace k naleznete na kartách jednotlivých objektů v levé liště.

 

 

Prameny použité při tvorbě popisu jednotlivých objektů:

Kejzlar M. a kol.:  Opevnění na Trutnovsku, FORTprint, Dvůr Králové n. L., 2008

Stehlík E. a kol.:  Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38, FORTprint, Dvůr Králové n. L., 2001

www.opevneni.cz