Pěchotní srub T-S 39 „V průseku“

 

Typ:

 

izolovaný, oboustranný, dvoukřídlý

Odolnost:

 

2

Poloha objektu:

 

v zalesněném terénu při vrcholu hřebene ve výšce 724 m.n.m., na straně přivrácené k nepříteli, zhruba 350m JV od osady Paseka

Specifický úkol:

 

- - -

Osádka:

 

25 mužů

 

 

 

Výzbroj

 

 

 

Střílny hl. zbraní:

 

vlevo:

2x pro dvojče TK vz.37 (zbraň M)

 

 

vpravo:

2x pro dvojče TK vz.37 (zbraň M)

Pomocné střílny:

 

 

4x pro LK vz.26 (zbraň N)

Granátové skluzy:

 

 

3x

Zvony a kopule:

 

 

1x čtyřstřílnový zvon pro LK vz.26 (zvon ZN 4)

 

 

 

 

Stav v září 1938

 

výkopové práce kompletně provedeny, vybetonována a odizolována základní deska objektu včetně jímky pro studnu a šachty pro čističku (OMS), zahájena stavba bednění

 

 

 

Současný stav

 

základová deska objektu dobře patrná, v okolí dochované betonové patky vytyčovacích kolíků

 

 

 

Popis objektu

 

v bojovém patře srubu se měly nacházet kromě střeleckých místností (S) i skládky munice pro kulomety (Mk) a prostory pro nádrže (N)

 

 

v týlovém patře se měly nacházet ubikace pro poddůstojníky a mužstvo (Up+Um), sklady potravin (P), PHM (B) a ručních granátů (Gr). Stejně tak zde měla být místnost pro filtrovnu (F) typu F pro 1 filtr a pro dieselagregát (A), místo pro studnu (c) hlubokou 57 metrů, WC, místnost velitele a stanoviště telefonisty (SV+T)